Brief aan Jan Jambon

Geachte heer Jambon,

U zegt ‘Honger is onze schuld niet.’ Vooraleer ik dit idee met hart en geest ontkracht, wil ik even mijn positie in het politieke veld schetsen. Ik tracht bij elk maatschappelijk thema en elk politiek debat stelling in te nemen op basis van het grootste gemene goed, kosten-batenanalyse, lange termijn-denken, onderzoek en cijfermateriaal. Mijn hart en mijn intuïtie zijn hierbij onderhevig aan mijn ratio, maar worden niet volledig buitenspel gezet. Ik hang mijn politiek denken niet vast aan één partij of ideologie. Dit betekent dat ik moeilijk te situeren ben: soms zou je me links, soms rechts kunnen noemen, vaak ook groen. Ik ben liberaal op vele vlakken en socialist op andere. Ik heb lang genoeg met kritische blik gekeken naar het ouderwetse, rigide, vaak ook corrupte spel van de PS; ik vind dat een té unilaterale bepampering mensen in slaap kan wiegen in een sociaal vangnet dat soms te weinig incentives en motivatie creëert en plichten terug eist. Wat ontwikkelingssamenwerking betreft, vind ik –zoals u, me dunkt- dat het beter is om mensen te leren vissen, dan ze zomaar vissen te blijven geven. Kortom: ik probeer voortdurend te doen waarin u het slechtste ben: nuanceren. Plaats mij dus niet zomaar in de hoek van linkse hobby’s, kameraden of bomenknuffelaars. Dat is al te makkelijk en kort door de bocht.
‘Honger is onze schuld niet’, negeert zo hard de hedendaagse realiteit en de geschiedenis dat ik deze uitspraak op één lijn durf te zetten met negationisme en creationisme. Doelbewust oogkleppen opzetten om een kokervisie te verkrijgen waarin je je wereldbeeld na wringen en stampen nog net doet passen. Meneer Jambon, het is uw plicht als voorname verantwoordelijke in deze democratie om open te staan voor perspectieven die niet de uwe zijn. Zeker als deze perspectieven op een wetenschappelijk waterdichte diagnose zijn gebaseerd. Leg die boeken van Dalrymple, Hayek en Milton Friedman die u van Bart heb geleend even opzij, en lees Naomi Klein en Thomas Piketty. Of nee, lees gewoon de rapporten van OESO en VN over ongelijke verdeling, over de happy few van uw neoliberaal kapitalisme die als feodale heersers hun zakken vullen en zo rijk zijn dat ze zich filantropie als puur statussymbool kunnen veroorloven. Lees over multinationals die exact 0,0 % belastingen betalen, over dumpprijzen en Europese landbouwsubsidies. Waarom denk je dat er een niche van ‘fair trade’ bestaat? Omdat de rest van de wereldhandel fair is? Denk je dat geschiedenis geen sporen achterlaat? Dat kolonisering, overheersing, plundering, … de wereld niet heeft gevierendeeld en landen een totaal oneerlijke en ongelijke startpositie heeft gegeven? Oh, wat ik ben blij voor u dat u niet in een Congolees dorp bent geboren, of gewoon in de Seefhoek. Maar ook hier moet ik nuanceren: ik vind ook dat een mens zijn leven in handen moet nemen en niet bij de pakken mag neerzitten. Veel is mogelijk. Maar niet alles! Want het is aartsmoeilijk je als individu te ontplooien en de maatschappelijke ladder op te klimmen als je als basis op een geërfde puinhoop geboren bent en dagelijks enkel primaire behoeften moet proberen te bevredigen. Nuance, man, nuance.
Ik sluit af met het meest paradoxale: in alles wat uw partij verkondigt, blijkt een eurocentrisme; een Westerse blik; een blind geloof in de American dream; een trots op het Westen. Wel, meneer Jambon: weet u wat volgens mij de grote verworvenheden zijn van het Westen: gelijkheid, broederlijkheid, vrijheid, democratie, de verzorgingsstaat, de universele verklaring van de rechten van de mens, wetenschappelijke methodiek én ontwikkelingssamenwerking. U bent trots omwille van de verkeerde redenen! En ja, u treft schuld: onrechtstreeks aan de honger in de wereld (ik ook trouwens) en rechtstreeks aan uw bewuste keuze om de informatie, de realiteit en een deel van de wereld te negeren. En u treft schuld vanwege uw weigering om te nuanceren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.